Privacy policy

Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Custom Car Care verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-Adres


Wanneer u iets in onze winkel koopt, als onderdeel van het koop- en verkoopproces, verzamelen we de persoonlijke informatie die u ons geeft, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Wanneer u door onze winkel bladert, ontvangen we ook automatisch het internetprotocol (IP) -adres van uw computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem. E-mailmarketing (indien van toepassing): met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Brian@customcarcare.eu, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en u ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige personen ten laste om deze site te gebruiken.

Waarom we gegevens nodig hebben

Custom Car Care verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Custom Car Care analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Custom Car Care verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Custom Car Care zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar nadat er geen activiteit meer is geweest door u bij Custom Car Care.

 

Delen met anderen

Custom Car Care deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Custom Car Care blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Custom Car Care uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.


Over het algemeen zullen de door ons gebruikte externe leveranciers uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover nodig om hen in staat te stellen de diensten te verlenen die zij aan ons leveren.
Bepaalde externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere betalingstransactieverwerkers, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties. Voor deze providers raden we u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u begrijpt op welke manier uw persoonlijke gegevens door deze providers worden behandeld.
Onthoud in het bijzonder dat bepaalde providers zich kunnen bevinden in of faciliteiten hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan u of wij. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe serviceprovider betrokken zijn, kunnen uw gegevens onderhevig zijn aan de wetten van de jurisdictie (s) waarin die serviceprovider of zijn faciliteiten zich bevinden. Als u zich bijvoorbeeld in Canada bevindt en uw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kunnen uw persoonlijke gegevens die worden gebruikt bij het voltooien van die transactie mogelijk openbaar worden gemaakt onder de Amerikaanse wetgeving, waaronder de Patriot Act. Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, valt u niet langer onder dit privacybeleid of de servicevoorwaarden van onze website.

 

In kaart brengen websitebezoek

Custom Car Care gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Hier is een lijst met cookies die we gebruiken. We hebben ze hier vermeld, zodat u kunt kiezen of u zich wilt afmelden voor cookies of niet.

 • _session_id, uniek token, sessional, Hiermee kan Shopify informatie over uw sessie opslaan (verwijzer, bestemmingspagina, enz.).
 • _shopify_visit, geen gegevens bewaard, 30 minuten vastgehouden vanaf het laatste bezoek, gebruikt door de interne statistieken-tracker van onze websiteprovider om het aantal bezoeken vast te leggen
 • _shopify_uniq, geen gegevens vastgehouden, verloopt middernacht (ten opzichte van de bezoeker) van de volgende dag, telt de aantal bezoeken aan een winkel door een enkele klant.
 • winkelwagen, uniek token, 2 weken aanhoudend, slaat informatie op over de inhoud van uw winkelwagen.
 • _secure_session_id, uniek token, sessional
 • storefront_digest, uniek token, onbepaald Als de winkel een wachtwoord heeft, wordt dit gebruikt om te bepalen of de huidige bezoeker toegang heeft.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Brian@customcarcare.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Custom Car Care zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Goedkeuring

 • Hoe krijg je mijn toestemming?

Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt om een ​​transactie te voltooien, uw creditcard verifieert, een bestelling plaatst, een levering regelt of een aankoop retourneert, impliceren we dat u ermee instemt dat we deze verzamelen en alleen om die specifieke reden gebruiken.
Als we om een ​​secundaire reden, zoals marketing, om uw persoonlijke gegevens vragen, zullen we u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen of u de gelegenheid bieden om nee te zeggen.

 • Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?

Als u, nadat u zich heeft aangemeld, van gedachten verandert, kunt u uw toestemming intrekken om contact met u op te nemen voor de voortdurende verzameling, gebruik of openbaarmaking van uw informatie, op elk moment, door contact met ons op te nemen via onze klantendienst.

 

Beveiliging

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste praktijken in de branche om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze verloren gaan, misbruikt, geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd worden. Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met behulp van Secure Socket Layer-technologie (SSL) en opgeslagen met een AES-256-codering. Hoewel geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen we alle PCI-DSS-vereisten en implementeren we aanvullende algemeen aanvaarde industriestandaarden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.


Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen aanbieden. Uw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag databases van Shopify en de algemene Shopify-applicatie. Ze slaan uw gegevens op een veilige server achter een firewall op.


Als u een directe betalingsgateway kiest om uw aankoop te voltooien, slaat Shopify uw creditcardgegevens op. Het is gecodeerd via de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Uw aankooptransactiegegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om uw aankooptransactie te voltooien. Nadat dat is voltooid, worden uw aankooptransactiegegevens verwijderd. Alle directe betalingsgateways houden zich aan de standaarden van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn serviceproviders te garanderen.
Voor meer inzicht wil je misschien ook de Servicevoorwaarden van Shopify lezen:(https://www.shopify.com/legal/terms) of de Privacyverklaring: (https://www.shopify.com/legal/privacy)

 

Links

Wanneer u op links in onze winkel klikt, kunnen ze u wegleiden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere sites en raden u aan hun privacyverklaringen te lezen.

 

Veranderingen aan het Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier laten weten dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze gebruiken en / of openbaar het maken.
Als onze winkel wordt overgenomen of samengevoegd met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we producten aan u kunnen blijven verkopen.

 

Taal van het privacybeleid

Het privacy beleid is opgemaakt in het Nederlands. Alle typefouten en vertalingen al dan niet op een website beheerd door Custom Car Care naar andere talen dan Nederlands zijn onder voorbehoud. De Nederlandse versie van het privacybeleid is van kracht.

Vragen en contact informatie

Als u: persoonlijke informatie die we over u hebben wilt openen, corrigeren, wijzigen of verwijderen, een klacht wilt indienen of gewoon meer informatie wilt, neem dan contact op met onze Privacy Compliance Officer via de klantendienst of via aangetekende zending naar: Custom Car Care, Slachterijstaat 28, 2390 Oostmalle, België.